تفاوت ویزا اقامت و مهاجرت

تفاوت ویزا؛اقامت وشهروندی:

ویزا انواع مختلفی دارد که در بخش ویزا توضیح داده شده است ؛ویزا از هر نوع حتی چهار ساله و مولتی صرفا به معنی اجازه ورود وترددو زندگی درمحدوده مشخص تعریف شده و در محدوده زمانی معین است اما اجازه کار ؛تحصیل ؛افتتاح حساب بانکی و امثال آنها وجود ندارد مگر اینکه ویزای کار باشد.

ویزای موقت به شما اجازه می دهد که برای مدت معینی درکشوری زندگی کنیدچه برای یک هفته چه برای چهار سال. بسته به مدت ویزای موقت، این ویزا همواره یک تاریخ انقضا دارد که یا

باید قبل از فرا رسیدن این تاریخ درخواست یک ویزای دیگر که شرایط آن را دارید بدهید و یا قبل از آن تاریخ کشور را ترک کنید.
از سوی دیگر ویزای اقامت دائم، به شما حق ماندن در کشور را به صورت نامحدود می دهد. یعنی اگر بعد از دریافت اقامت دائم، حتی در صورت انقضای ویزای خود، هرگز دیگر آن کشور را ترک نکنید، دچار هیچ تخلفی نشده اید و می توانید برای همیشه در آن کشور بمانید.

و حالا شهروندی! شهروندی با اقامت دائم تفاوت دارد. وقتی یک نفر اقامت دائم کشوری را دریافت کرد، اگر شرایط لازم را احراز کرد، این حق را دارد که در صورت تمایل، یک شهروند آن کشوربشود. افراد بسیاری در کشورهای مختلف حضور دارند که اقامت دائم آن کشور را دارند اما نخواسته اند شهروند بشوند، که منعی هم ندارد و آن ها می توانند فقط به عنوان مقیم دائم در آن کشور زندگی کنند. مثلا یکی از روشهای مهاجرت کشور مجارستان اخذ اقامت دائم از طریق خرید اوراق قرضه دولتی بدون شرط حضور در کشور مجارستان است لذا متقاضیانی که با این مشخصه اقامت دائم اروپا را اخذ کرده اند تمایلی به تبدیل اقامت دائم به شهروندی را ندارند.

اما آنچه که مهم است بدانید این است که شما نمی توانید پیش از گرفتن اقامت دائم کشوری  شهروندآن کشوربشوید.

بنابراین، اگر فردی با ویزای اقامت موقت در کشوری حضور داشته باشد و بخواهد شهروند ا ن کشور بشود، باید ابتدا شرایط داشتن اقامت دائم را بدست بیاورد و اقامت دائم آن کشور را بگیرد. به هیچ وجه نمی توانید با یک ویزای موقت به طور مستقیم درخواست شهروندی بدهید (به جز برای برخی از موارد خاص).
نکته ی دیگر تفاوت بین اقامت دائم و ویزای دائم است. اقامت دائم چیزی است که شما با گرفتن ویزای دائم بدست می آورید.
همه ی ویزاهای دائم یک تاریخ انقضا دارند، معمولا بعد از۴ سال. وقتی ویزای دائم بگیرید، اقامت دائم به شما تعلق خواهد گرفت، که همانطور که در بالا توضیح داده شد، حق زندگی دران کشور را برای همیشه و به طور دائم خواهید داشت. اما خود ویزای دائم بهر حال یک روز تمام خواهد شد.