روشهای مهاجرت به اروپا

انتخاب روش مناسب اقامت اروپا ومهاجرت به اروپا

همانگونه که قبلا نیز در سایت اعلام گردیده است هر کشور اروپایی حداقل ۱۰ روش مهاجرتی مخصوص به خود دارد و هر کدام از انها مدارک وشرایط خاص خود را دارند.در این خصوص عواملی نظیر میزان منابع مالی؛ تخصص، تحصیلات، قابلیتهای خاص، شغل، دانش کار و… حائز اهمیت است و طبق آنها برای یک یا چند برنامه متقاضی واجد شرایط است

به کرات ملاحظه شده است که پرونده متقاضی اقامت دائم اروپا که مثلا از روش تمکن مالی اقدام شده است در نهایت پس از صرف وقت و هزینه های گزاف توسط اداره مهاجرت کشور متبوع رد شده است در حالیکه با مطاله و ارزیابی مجدد وی ؛میتوان به وضوح مشاهده نمود که چنانچه برای  نامبرده مثلا از روش ثبت شرکت اقدام میشد پرونده درخواست اقامت اروپا  به نتیجه قطعی می رسید؛یا نمونه دیگری دیده شده که پرونده فردی متقاضی اقامت دائم اروپا؛ بروش ثبت شرکت در اتریش با صرف هزینه هنگفت بی نتیجه رها شده در حالیکه چنانچه از همین روش (یعنی ثبت شرکت) البته نه در اتریش بلکه دراسلوواکی اقدام میشد ؛حتی با هزینه کمتر و زمان کوتاهتر به نتیجه میرسید.

شرکت مشاورین بین ا لملل پاسپین مهاجر ازطریق وکلای خود در ایران وکشورهای عضو اتحادیه اروپا آماده پاسخگوی سوالات شما هستند.

 

مهاجرت از طریق خرید ملک

مهاجرت به اروپا ازطریق ازدواج

مهاجرت به اروپا ازطریق تحصیل

مهاجرت به اروپا از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به اروپا ازطریق تمکن مالی

مهاجرت به اروپا ازطریق ثبت شرکت

مهاجرت به اروپا ازطریق پیوستن به خانواده

مهاجرت از طریق کار