مشاوره مهاجرت و اقامت

مشاوره اخذ اقامت و مهاجرت

 

موفقیت در اخذ اقامت و مهاجرت به عوامل زیادی بستگی دارد اماانتخاب مسیر درست درامور مهاجرت و اخذ اقامت یکی از مهمترین عوامل پروسه مهاجرت و اخذ اقامت بشمار میرود؛اگرچه تکنولوژی درعصر امروزی جهت کسب اطلاعات  و دانش؛ یکی از نقاط قوت جهت تصمیمگیری درست و دقیق ما بشمار میرود اما تعدد و فراوانی منابع تکثیر اطلاعات و علی الخصوص عدم وجود مراجعی قانونی و معتبر جهت رتبه بندی و کنترل و ارزیابی موسسات متولی حوزه اخذ اقامت ومهاجرت در ایران موجب سر درگمی بسیاری از متقاضیان امور اخذ اقامت و مهاجرت شده است بخصوص اینکه اطلاعات موجود در سایتها و شبکه های اجتماعی از اعتبار سنجی لازم بر خوردار نبوده لذا متقاضیان اخذ اقامت و مهاجرت باید در خصوص این نوع اقدامات با احتیاط عمل کنند و به مشاوره محدود یک یا دو شرکت اکتفا نکنند و با یادداشت برداری نکات دریافتی از مشاوران مختلف و افزایش دانش خود پس از دریافت مشاوره ها؛ شخصا نیز  نسبت به ارزیابی و مقایسه های موسسات و شرکتهای پیشنهادی اقدام و سپس تصمیم گیری نمایند.

با این وجود طی پروسه مشاوره ؛وکلای مجرب حقوقی ما اطلاعات بروز شده و جامعی از مسایل حوزه مهاجرت را در اختیار متقاضیان قرار میدهد در این خصوص از آنجاییکه روشهای متفاوتی جهت اخذ اقامت و مهاجرت وجود دارد وشرایط هر یک در حال تغییر است بنابراین ارائه مناسبترین روش اخذ اقامت و مهاجرت با توجه به شرایط متقاضی یکی از مهمترین و حساس ترین مرحله اقدام جهت اخذ اقامت و مهاجرت میباشد.لذا شما با پر کردن فرم ارزیابی و مشاوره اخذ اقامت و مهاجرت ؛کلیدی ترین مرحله اخذ اقامت و مهاجرت یعنی انتخاب مسیر را رقم زده اید؛تاکید میکنیم از میان همه مراحل پروسه اخذ اقامت هر چقدر بیشتر در انتخاب مسیر دقیق تر و سنجیده تر عمل کنید میزان موفقیت شما در اخذ اقامت و مهاجرت بیشتر میشود.منظورمان از انتخاب مسیر شامل سه انتخاب میباشد اولا با شناخت کافی و اعتماد کامل مشاور را انتخاب کنید ثانیا از میان روشهای اخذ اقامت و مهاجرت مناسبترین روش را انتخاب کنید ثالثا از بین کشورها مناسبترین کشور را با توجه به روش پیشنهادی انتخاب کنید؛مثلا اگر شما نهایتا در پی اخذ پاسپورت و تابعیت و شهروندی هستید انتخاب برخی روشهای دیگر مانند اخذ روش اخذاقامت دائم ؛علیرغم داشتن مزایای دیگر مناسب شما نمی باشد.

طی مشاوره تخصصی حضوری با مبانی حقوقی و قانونی امور مهاجرت ؛روشهای مختلف اخذ اقامت و مهاجرت ؛مقایسه روشها در کشورهای مختلف ؛ریسکهای مهاجرت و اقامت؛عوامل تاثیر گذار خارجی و داخلی در امور اقامت و مهاجرت ؛عوامل غیر قابل کنترل و غیر قابل پیش بینی در برخی روشهای با ریسک بالا ودر عین حال معرفی جدید ترین ؛آسانترین وکم هزینه ترین و کم ریسکترین روشهای اخذ اقامت و مهاجرت و بسیاری از نکات کلیدی اخذ اقامت و مهاجرت آشنامیشوید؛این مشاوره ی پایه؛ با توجه به ارزیابی شرایط شما توسط گروه مشاورین بین الملل کاسپین مهاجر ؛جهت انتخاب مسیر مناسب و تصمیمگیری صحیح شما برای اخذ اقامت و مهاجرت ضروری میباشد.

مهاجرت واخذ اقامت تصمیمی کلیدی در زندگی بشمار میرود لذا انتخاب وکیلی با تجربه و حاذق جهت هدایت و راهنمایی شما امری لازم است.

تلفن  : 22887811  – 22887812  – 22887813