اقامت انگلیس و مهاجرت به انگلیس

شرایط اقامت انگلستان

ثبت شرکت در انگلستان به همراه اقامت دائم برای سرمایه گذاران خارجی در کشور انگلستان با امکان تاسیس شعبه شرکتهای خارجی و شرکت تجاری با سرمایه گذاری ۲۰۰٫۰۰۰ پوند و سرمایه گذاری ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پوند

۱ – Read more

بیشتر بخوانید