مهاجرت به مجارستان

اخذ اقامت مجارستان  و مهاجرت به مجارستان

شرایط خوب و مناسب از لحاظ سطح رفاه شهروندی و کاری، امنیت اجتماعی، درآمدهای بالا برای متخصصین و به ویژه نزدیکی به ایران وسهل والوصول بودن ،چند ویژگی کشورهای اروپایی از جمله مجارستان  است از طرفی پیمان شینگن گردش آزاد کالا ،سرمایه و انسان را در کلیه کشورهای عضو شینگن تضمین کرده است واین موضوع ،جذابیت زیادی برای متقاضیان مهاجرت و اخذ اقامت مجارستان  (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا)بوجود آورده  است

اخذ اقامت دائم مجارستان

اخذ اقامت دائم مجارستان  بستگی به روش انتخابی شما از میان روشهای اخذ اقامت و مهاجرت به مجارستان (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا) دراخذ اقامت موقت مجارستان  ندارد بلکه فقط بستگی به طول زمان اقامت موقت شما در  مجارستان  دارد،یعنی صرف نظر از اینکه شما از چه روشی اقامت موقت یکساله مجارستان  را کسب کرده اید شما باید مدت زمان پنج سال را طی کنید تا در خواست اقامت دائم شما برای مجارستان  پذیرفته شود.

اخذ تابعیت و پاسپورت مجارستان

بسیاری از ایرانیان و بخصوص تجار و بازرگانان به منظور سهولت در انجام مسافرتهای بدون ویزا به کشورها ،خواهان اخذ پاسپورت دوم (پاسپورت اروپایی ) از جمله پاسپورت مجارستان  هستند شما میتوانید پس از اخذ اقامت دائم با شرایطی ،در خواست پاسپورت از اداره مهاجرت مجارستان  کنید.

روشهای قانونی دریافت اقامت مجارستان  و روشهای مهاجرت به مجارستان  (روشهای اخذ اقامت مجارستان  )

روشهای زیادی برای مهاجرت به مجارستان  و اخذ اقامت مجارستان  (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا)وجود دارد ،اینکه کدام روش ،بهترین روش مهاجرت به مجارستان  و اخذ اقامت مجارستان  است بستگی به شرایط متقاضیان دارد اما شک نکنید که تنها یکی از روشها بهترین روش برای متقاضی خاصی است ،در واقع اطلاع از شرایط قانونی کشورها و روشها و محاسن و معایب هر روش محور اصلی مشاوره ما به شمار میرود.

مهاجرت به مجارستان  از طریق کار در مجارستان

به دو صورت از طریق کار میتوان برای مهاجرت به مجارستان  و اخذ اقامت مجارستان  (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا) اقدام نمود،اولین گزینه از طریق خود اشتغالی (self-employment ) ودومین گزینه مطابق قوانین اتحادیه اروپا و پیمان شنگن متقاضیان مهاجرت به مجارستان  و اخذ اقامت مجارستان  (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا) بدوا باید از طریق کارفرما (اسپانسر) در خصوص کاریابی اقدام شود.

مهاجرت به مجارستان  ازطریق پیوستن به خانواده درمجارستان

چنانچه شما شهروندمجارستان  هستید میتوانید برای افراد خانواده خود در خواست مهاجرت به مجارستان  و اخذ اقامت مجارستان  (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا) را نمایید ،مطابق قانون اداره مهاجرت مجارستان  شما باید علاوه بر اینکه مجوز اقامت مجارستان  را دارید باید دارای سایر شرایط گرفتن اقامت برای افراد خانواده خود نیز باشد از آنجمله توانایی مالی و شغل مناسب برای اداره زندگی یکی از مهمترین شرایط مهاجرت به مجارستان  و اخذ اقامت مجارستان  (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا) از طریق پیوستن به خانواده می باشد.

مهاجرت به مجارستان  ازطریق ثبت شرکت درمجارستان

ثبت شرکت و راه اندازی کسب و کار یکی از روشهای مهاجرت به مجارستان  و اخذ اقامت مجارستان  (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا)است که اخیرا بدلیل مزایای فراوان آن طرفداران زیادی پیدا کرده است،شما میتوانید برای خود و خانواده تان و حتی فرزندان بالای ۱۸ سال خود از طریق ثبت شرکت برای مهاجرت به مجارستان  و اخذ اقامت مجارستان  (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا) اقدام نمایید.

مهاجرت به مجارستان  از طریق سرمایه گذاری

یکی از روشهای سرمایه گذاری برای (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا) خرید اوراق قرضه است ،در خرید اوراق قرضه مبلغی مشخص برای مدتی معین ،عموما پنج ساله نزد دولت برای طرحهای زیر بنایی و عمرانی و شهری کشور مورد نظر سپرده گذاری میشود و بعد پایان دوره (پنج سال) اصل پول مسترد میگردد. تنها برخی از کشورها از این روش اقامت میدهند

مهاجرت به مجارستان  ازطریق تمکن مالی درمجارستان

اگر شما مایلید بدون سرمایه گذاری ،خرید ملک و ثبت شرکت در اروپا برای مهاجرت به مجارستان  و اخذ اقامت مجارستان  (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا) اقدام کنید روشی بسار جالب و بدون ریسک از طریق اثبات تمکن مالی شما در داخل کشور فراهم است ،روش تمکن دارای جذابیتهای بسیار زیاد بلحاظ محاسن و مزایای آن میباشد و در عین حال دارای شرایط  و ضوابطی است که متقاضیان باید به آنها توجه کنند.

مهاجرت به مجارستان  از طریق خرید ملک

مهاجرت به مجارستان  و اخذ اقامت مجارستان  (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا) از طریق خرید ملک، روشی معمول در مهاجرت به مجارستان  و اخذ اقامت مجارستان  (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا) است علیرغم مطلوب بودن این روش در برخی کشورها بلحاظ قطعی شدن مجوز اقامت شما  در اسرع وقت ،اما ما به شما توصیه میکنیم که چنانچه متقاضی این روش هستید با مطالعه دقیق و با احتیاط قدم بر دارید

مهاجرت به مجارستان  ازطریق ازدواج در مجارستان

ازدواج عمل حقوقی محسوب می شود و دارای آثار حقوقی بسیاری است . آیا ازدواج یک نفر تبعه مجارستان  با یک نفر تبعه خارجی منجر به اخذ اقامت مجارستان  و مهاجرت به مجارستان  یااخذ تابعیت  اروپا  می شود ؟ کسی که قصد ازدواج با یک تبعه  اروپا  را دارد ، چه پروسه حقوقی و قانونی را بایستی بگذراند تا منجر به اخذ اقامت مجارستان  و مهاجرت به مجارستان  شود ؟ متقاضی ازدواج با یک تبعه  اروپا  چه مدارکی بایستی تحویل دهد ؟ متقاضی ازدواج با یک تبعه  اروپا  جهت اخذ ویزای ازدواج به چه مرجعی باید مراجعه نماید ؟

مهاجرت به مجارستان  ازطریق تحصیل در مجارستان

آیا میدانید که از روش تحصیل شما نمی توانید اقامت مجارستان  را بدست آورید،زیرا ویزای تحصیلی ویزای موقت است و به مجرد اتمام تحصیل باید کشور متبوع را ترک کنید، مایوس نشوید صبر کنید عجله نکنید ولی نکته جالب اینست که اتفاقا روش تحصیل در نهایت میتواند منجر به اخذ اقامت مجارستان  گردد و حتی این روش زود تر از سایر روشها جواب میدهد البته مشروط بر اینکه پس از پایان تحصیل در مجارستان  کار پیدا کنیدو این کار سختی نیست چون شما در طول تحصیل مجاز به کار کردن ۲۰ ساعت در هفته را بوده اید و با حال و هوای مجارستان  آشنایی پیدا کرده اید.

پناهندگی در مجارستان

پناهندگی نیز یکی از روشهای اخذ اقامت مجارستان  است ،نکته مهم در اخذ پناهندگی مجارستان  اینست که شما باید بدوا در کشور مجارستان  به هر طریق حضور پیدا کنید و در خواست را ارائه نمایید در واقع امکان ارائه در خواست در ایران وجود ندارد.

اما کارشناسان و مشاوران ما این روش را از میان همه روشهای اقامتی مطلوب نمی دانند.بسیاری از متقاضیان دارای شرایط مناسب برای سایر روشهای قانونی مهاجرت به مجارستان  و اخذ اقامت مجارستان  (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا) میباشند

نکات کلیدی در اخذ اقامت دائم اروپا و اقامت کشور مجارستان

ماهیت و سرشت امور مهاجرتی و اخذ اقامت بدلیل تعامل با سازمانهای دولتی از جمله وزارت خارجه و وزارت دادکستری وسفارتخانه ها و وجود بوروکراسی نیازمند مصمم بودن و هدفدار بودن متقاضیان و پشتکار همراه با نظم درمستند سازی و جمع آوری مدارک و اسناد شامل اصل و کپی و حفظ و نگهداری آنها در چند نسخه  میباشد،تجربیات کارشناسان و مشاوران ما نشان میدهد که تاخیر کارها برای بسیاری از متقاضیان از همین زاویه صورت گرفته و متاسفانه موجب سوئ تفاهم های زیادی شده و میشود. ،

دانلود کاتالوگ اقامت مجارستان  و مهاجرت به مجارستان

مشاوران و کارشناسان بین الملل ما برای آگاهی شما از شرایط زندگی ،کار و تحصیل مجارستان  مجموعه ای از اطلاعات مفید کشورها هزینه زندگی ،روشهای مهاجرت به مجارستان  و اخذ اقامت مجارستان  (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا) تدوین نموده اند ،به شما توصیه میکنیم قبل از مشاوره نسبت به مطالعه کاتا لوگها و شرایط کشورها اقدام کنید تا جلسات مشاوره حضوری برای شما مفید واقع گردد.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *