مهاجرت به لهستان ازطریق تحصیل در لهستان

مهاجرت به اروپا از طریق تحصیل در لهستان

مهاجرت به لهستان ازطریق تحصیل در لهستان

نظر به اینکه بسیاری افراد متقاضی ادامه تحصیل در کشور لهستان با این فرض که جز اتحادیه اروپایی هستند و از این طریق نیز تمایل به اخذ اقامت دائم اروپا را دارند. Read more

بیشتر بخوانید

مهاجرت به لهستان از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به لهستان از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به لهستان   از طریق سرمایه گذاری

یکی از بهترین و و مهمترین روش هایی که میتواند منجر به گرفتن اقامت دائم اروپا شود روش اخذ ویزا از طریق سرمایه گذاری می باشد.سرمایه گذاری دراروپا به چند روش امکان Read more

بیشتر بخوانید

مهاجرت به لهستان ازطریق تمکن مالی درلهستان

مهاجرت به لهستان از طریق تمکن مالی

مهاجرت به لهستان ازطریق تمکن مالی در لهستان

 

در اخذ اقامت کشورهای اروپایی شنگن از طریق تمکن مالی بایستی به چند نکته اساسی توجه گردد

  1. آیا در کشور لهستان برای اخذ اقامت روش تمکن مالی به عنوان یک Read more
بیشتر بخوانید