اخذ اقامت لتونی

اخذ اقامت در کشور لتونی

اخذ اقامت در کشور  لتونی

افرادی که مایل هستند تا ۹۰روز در کشور های عضو پیمان شنگن زندگی کنند می توانند از طریق ویزای شنگن که ازهرکشوری از اتحادیه اروپا از جمله کشور  لتونی اخذ میکنند این امر را Read more

بیشتر بخوانید