ارزیابی مهاجرت

ارزیابی

مهمترین هدف از انجام مشاوره های مهاجرتی ؛ارزیابی متقاضی وارائه مسیر درست به وی میباشد .

پروسه ارزیابی با رویکرد ذیل انجام و در فایل متقاضی و ثبت و ضبط میگردد:

-آیا متقاضی میداند بدنبال چیست ؟ در واقع آیا متقاضی در خصوص موضوع مهاجرت  تعیین هدف کرده است و میخواهد به چه مقاصدی برسد؛

– آِیا متقاضی در پی مهاجرت است ؛ومیخواهد خانه و کاشانه در ایران را رها کند و در کشور دیگری زندگی کند یا اینکه صرفا داشتن مجوز رفت و آمد به خارج از کشور  بدون اخذ ویزا مشکلش را حل میکند؟

-آیا متقاضی بلحاظ وابستگی و سایر مسائل خانوادگی یا شغلی امکان ترک کشور و اقامت در خارج برایش ممکن نیست اما در خصوص آینده فرزاندانش نگران است و میخواهد از طریق مهاجرت چشم انداز روشنی برای آینده آنان را ترسیم کند؟

_آیا متقاضی  به شرایط سنی و جنسیت فرزاندانش توجه کرده و موضوع مهاجرت را در برنامه کاری خود قرار داده است.

-آیا متقاضی در زمان حضور در جلسه مشاوره در خصوص تخصیص منابع مالی ومیزان مشخص آن به موضوع مهاجرت به جمعبندی و تصمیم قطعی رسیده است یا تامین بخشی از منابع مالی برای این منظور به عوامل و شرایطی در آینده بستگی دارد.

-آیا متقاضی در پی سفر بدون ویزا به تمام نقاط جهان است یا صرفا اروپا یا کشور خاصی مد نظر است؟

-آیا هدف از مهاجرت انجام کسب و کار یا زندگی با آرامش و یا آینده فرزندان است؟

-آیا صرفا زندگی کردن در خارج از کشور با محدودیت هایی از جمله عدم اجازه باز کردن حساب بانکی برایش کفایت میکند؟

-آیا متقاضی با قصد مهاجرت میخواهد مشمول کلیه حق و حقوق شهروندی کشور مقصد شود؟

همانگونه که میدانید موضوع مهاجرت و اقامت یکی از مهمترین تصمیمات زندگی بشمار میرود و همیشه این موضوع با ریسک همراه است یعنی موضوع مهاجرت به کشور دیگر بدون ریسک نیست اما درجه ریسک متفاوت است و اینکه کدام روش و کدام کشور با خواسته متقاضی و شرایط وی سازگارتر است از طریق مکانیسم ارزیابی توسط وکلای حقوقی مهاجرت و مشاورین حاذق ما صورت میگیرد.

نکته مهم دیگری که باید متذکر شویم تقریبا همه متقاضیان حتی در مرحله نهایی و پس از جلسات مشاوره در خصوص تصمیمگیری عقد قرارداد دچار شک وتردید هستندواین مساله کاملا طبیعی است؛

متاسفانه به تجربه ثابت شده است که بسیاری از متقاضیان بدون مطالعه و بدون پیش زمینه از موضوع مهاجرت به ما مراجعه میکنند در حالیکه ما معتقدیم که چنانچه متقاضیان از قبل اطلاعاتی از منابع و مراجع (البته معتبر) کسب کرده باشند در هنگام مشاوره علاوه بر اینکه خواهند توانست سوالات کلیدی و تعیین کننده مطرح  کنند قادر خواهند بودپاسخها را با دانسته های خود مقایسه کنندکه این موضوع کمک شایانی در تصمیمگیری به متقاضی میکند.ومعمولا این شیوه به کاهش شک وتردید کمک میکند.

معیارها و شاخصهای ارزیابی ما حول دو محور استوار است:

محور اول:شرایط موجود اقامت و مهاجرت:

 • انجام مشاوره در خصوص شرایط اخذ اقامت ومهاجرت در جلسات حضوری و یا مشاوره از طریق تلفن و اینترنت وشبکه های اجتماعی توسط وکلای مهاجرت
 • مشاوره در خصوص مسایل وزارت خارجه سفارتخانه ها و کنسولگریها در خارج از کشور
 • مشاوره در خصوص قوانین حقوقی ومدنی و کیفری مرتبط با مهاجرت
 • مشاوره و پیگیری در خواست اخذ اقامت دائم در خصوص مهاجرت و اقامت کشورها
 • مشاوره و پیگیری در خواست اخذ اقامت موقت در خصوص مهاجرت و اقامت کشورها
 • مشاوره و پیگیری در خواست اخذ پاسپورت در خصوص مهاجرت و اقامت کشورها
 • مشاوره و پیگیری در خواست اخذ اقامت دائم در خصوص مهاجرت و اقامت کشورها
 • مشاوره و ارزیابی شرایط متقاضی در مقایسه با شرایط کشورها در خصوص اقامت موقت دائم و اخذ پاسپورت
 • ارائه مشاوره در خصوص قوانین کار و اشتغال در کشور مقصد و سایر شرایط مورد نیاز متقاضی
 • ارائه مشاوره تخصصی در مورد شغل و شرایط شغلی و قوانین کارفرمایی در کشور مورد در خواست متقاضی
 • ارائه اطلاعات و مشاوره در خصوص سازمانها و نهادهای بین المللی مرتبط با امور مهاجرت و نحوه تعامل و پر کردن فرمها و تکمیل اطلاعات مورد نیاز
 • ارائه مشاوره تخصصی در مورد شغل و شرایط شغلی و قوانین کارفرمایی در کشور مورد در خواست متقاضی برای سرپرست خانواده
 • ارائه مشاوره تخصصی در مورد شغل و شرایط شغلی و قوانین کارفرمایی در کشور مورد در خواست متقاضی برای سایر افراد تحت تکفل
 • ارائه مشاوره تخصصی در موردشرایط احراز شغلی متقاضیان و شغل و شرایط شغلی و قوانین کارفرمایی در کشور مورد در خواست متقاضی
 • مشاوره در خصوص سازگاری با شرایط اقتصادی و زندگی فردی ، زندگی اجتماعی ، فرهنگ ، بانکداری ، بیمه سلامت و زندگی ، تحصیل ، خدمات بهداشتی و.
 • معرفی متقاضی به حسابداران خبره، بانکدارن، کارشناسان مالی، کارشناسان املاک و مستغلات و کاریابی برای اقامت راحت. و معرفی شرکت ها به متقاضی برای سرمایه گذاری مشترک
 • معرفی به موسسات مربوطه جهت کسب مهارتهای تخصصی شغلی و افزایش دانش و تخصص به منظور کاریابی موفق و شغل مطلوب

محور دوم:موقعیت و شرایط متقاضی:

 • هدف متقاضی؛این هدف و خواسته باید کاملا تعریف شده و شفاف باشد,این موضوع مهمترین قسمت محور دوم بشمار میرود.
 • مشخصات فردی و شخصی
 • تحصیلات
 • تجربه شغلی
 • منابع مالی و دارایی کل
 • منابع مالی و دارایی مورد نظر جهت تخصیص به امور مهاجرت
 • افراد تحت تکفل و ترکیب سنی و جنسیت

ارزیابی:

ارزیابی عبارت است از فرایند مقایسه و تحلیل دو محور فوق به گونه ایکه ریسک متقاضی جهت انجام پروژه های مهاجرت به حد اقل برسد به عبارتی از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از دو محور مذکور میتوان مناسبترین برنامه مهاجرت و اقامت برای متقاضی را استخراج نموده و فرایند اجرایی آن را طی برنامه ریزی و زمانبندی مناسب ترسیم و ثبت و ضبط نمود و بعنوان طرح عملی در اختیار متقاضی قرار داد؛ در صورت تایید و پذیرش متقاضی ؛این طرح پایه عقد قرار داد بین وکلای ما و متقاضی خواهد بود.

بیشتر بخوانید