اخذ اقامت بلژیک

اخذ اقامت در کشور بلزیک

اخذ اقامت در کشور  بلژیک

افرادی که مایل هستند تا ۹۰روز در کشور های عضو پیمان شنگن زندگی کنند می توانند از طریق ویزای شنگن که ازهرکشوری از اتحادیه اروپا از جمله کشور  بلژیک اخذ میکنند این امر را Read more

بیشتر بخوانید

اخذ اقامت دائم بلژیک

اخذ اقامت دائم در کشور بلژیک

برای اخذ اقامت دائم در کشور بلژیک در ابتدا می بایستی برای اقامت موقت اروپا در کشور بلژیک اقدام کنید .بدین ترتیب اشخاصی که به ما مراجعه می کنند عموما خواستار گرفتن اقامت Read more

بیشتر بخوانید

مهاجرت به بلژیک ازطریق پیوستن به خانواده دربلژیک

مهاجرت به بلزیک از طریق پیوستن به خانواده

مهاجرت به   بلژیک ازطریق پیوستن به خانواده در کشور بلژیک

در صورتی که افرادی باشند که اقامت اروپایاکشور بلژیک را داشته باشند و مایل باشند برای همسر و فرزندان شان اقامت اروپایاکشور بلژیک را بگیرند می توانند از طریق Read more

بیشتر بخوانید

پناهندگی در بلژیک

پناهندگی در بلژیک

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  بلژیک به  کشور  بلژیک سفر کنند  و در کشور  بلژیک درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور Read more

بیشتر بخوانید

مهاجرت به بلژیک

مهاجرت به بلژیک:

لازم است ابتدا فرصت ها و نقاط قوت اخذ اقامت اروپا یا کشور بلژیک و مزیتهای آن را یرای شما توضیح دهیم؛ضمنا توجه کنید که کلیه روشهای اشاره شده در خصوص اقامت اروپا یا کشور بلژیک Read more

بیشتر بخوانید

دانلود کاتالوگ اقامت بلژیک و مهاجرت به بلژیک

 

مهاجرت به بلژیک  و اخذ اقامت بلژیک  :

اگر شما مایل به مهاجرت به بلژیک  بر اساس مبانی صد در صد قانونی اخذ اقامت  بلژیک  هستید میتوانید با توجه به روشهای متعدد جاری Read more

بیشتر بخوانید