پناهندگی در رومانی

پناهندگی در رومانی

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  رومانی به  کشور  رومانی سفر کنند  و در کشور  رومانی درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور Read more

بیشتر بخوانید

اخذ اقامت دائم رومانی

اخذ اقامت دائم در کشور رومانی

برای اخذ اقامت دائم در کشور رومانی در ابتدا می بایستی برای اقامت موقت اروپا در کشور رومانی اقدام کنید .بدین ترتیب اشخاصی که به ما مراجعه می کنند عموما خواستار گرفتن اقامت Read more

بیشتر بخوانید

مهاجرت به رومانی ازطریق پیوستن به خانواده دررومانی

مهاجرت به رومانی از طریق پیوستن به خانواده

مهاجرت به   رومانی ازطریق پیوستن به خانواده در کشور رومانی

در صورتی که افرادی باشند که اقامت اروپایاکشور رومانی را داشته باشند و مایل باشند برای همسر و فرزندان شان اقامت اروپایاکشور رومانی را بگیرند می توانند از طریق Read more

بیشتر بخوانید

اخذ اقامت رومانی

اخذ اقامت در کشور رومانی

اخذ اقامت در کشور  رومانی

افرادی که مایل هستند تا ۹۰روز در کشور های عضو پیمان شنگن زندگی کنند می توانند از طریق ویزای شنگن که ازهرکشوری از اتحادیه اروپا از جمله کشور  رومانی اخذ میکنند این امر را Read more

بیشتر بخوانید

مهاجرت به رومانی

مهاجرت به رومانی

مهاجرت به رومانی:

لازم است ابتدا فرصت ها و نقاط قوت اخذ اقامت اروپا یا کشور رومانی و مزیتهای آن را یرای شما توضیح دهیم؛ضمنا توجه کنید که کلیه روشهای اشاره شده در خصوص اقامت اروپا یا کشور رومانی Read more

بیشتر بخوانید

دانلود کاتالوگ اقامت رومانی و مهاجرت به رومانی

 

مهاجرت به  رومانی و اخذ اقامت  رومانی   :

اگر شما مایل به مهاجرت به  رومانی بر اساس مبانی صد در صد قانونی اخذ اقامت رومانی   هستید میتوانید با توجه به روشهای Read more

بیشتر بخوانید