پناهندگی در سوئیس

پناهندگی در سوئیس

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  سوئیس به  کشور  سوئیس سفر کنند  و در کشور  سوئیس درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور Read more

بیشتر بخوانید

اخذ اقامت دائم سوئیس

اخذ اقامت دائم سوئیس

اخذ اقامت دائم در کشور سوئیس

برای اخذ اقامت دائم در کشور سوئیس در ابتدا می بایستی برای اقامت موقت اروپا در کشور سوئیس اقدام کنید .بدین ترتیب اشخاصی که به ما مراجعه می کنند عموما خواستار گرفتن اقامت Read more

بیشتر بخوانید

اخذ اقامت سوئیس

اخذ اقامت در کشور سوئیس

اخذ اقامت در کشور  سوئیس

افرادی که مایل هستند تا ۹۰روز در کشور های عضو پیمان شنگن زندگی کنند می توانند از طریق ویزای شنگن که ازهرکشوری از اتحادیه اروپا از جمله کشور  سوئیس اخذ میکنند این امر را Read more

بیشتر بخوانید

مهاجرت به سوئیس

مهاجرت به سوئیس:

لازم است ابتدا فرصت ها و نقاط قوت اخذ اقامت اروپا یا کشور سوئیس و مزیتهای آن را یرای شما توضیح دهیم؛ضمنا توجه کنید که کلیه روشهای اشاره شده در خصوص اقامت اروپا یا کشور سوئیس Read more

بیشتر بخوانید

پناهندگی در سوئیس

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  سوئیس به  کشور  سوئیس سفر کنند  و در کشور  سوئیس درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور Read more

بیشتر بخوانید

مهاجرت به سوئیس

مهاجرت به سوئیس:

لازم است ابتدا فرصت ها و نقاط قوت اخذ اقامت اروپا یا کشور سوئیس و مزیتهای آن را یرای شما توضیح دهیم؛ضمنا توجه کنید که کلیه روشهای اشاره شده در خصوص اقامت اروپا یا کشور سوئیس Read more

بیشتر بخوانید

دانلود کاتالوگ اقامت سوئیس و مهاجرت به سوئیس

مهاجرت به  سوئیس   و اخذ اقامت  سوئیس   :

اگر شما مایل به مهاجرت به  سوئیس   بر اساس مبانی صد در صد قانونی اخذ اقامت   سوئیس   هستید Read more

بیشتر بخوانید