روشهای اخذ اقامت لهستان

روش های اخذ اقامت و مهاجرت به کشور لهستان

روشهای اخذ اقامت و مهاجرت به اروپا یا کشور لهستان :

لازم است ابتدا فرصت ها و نقاط قوت اخذ اقامت اروپا یا کشور لهستان و مزیتهای آن را یرای شما توضیح دهیم؛ضمنا توجه کنید که کلیه روشهای اشاره Read more

بیشتر بخوانید

اخذ اقامت لهستان

اخذ اقامت در کشور لهستان

اخذ اقامت در کشور  لهستان

افرادی که مایل هستند تا ۹۰روز در کشور های عضو پیمان شنگن زندگی کنند می توانند از طریق ویزای شنگن که ازهرکشوری از اتحادیه اروپا از جمله کشور  لهستان اخذ میکنند این امر را Read more

بیشتر بخوانید

مهاجرت به لهستان ازطریق ثبت شرکت درلهستان

مهاجرت و اقامت از طریق ثبت شرکت در لهستان

مهاجرت به  لهستان ازطریق ثبت شرکت در لهستان

در اخذ اقامت کشورهای اروپایی شنگن از طریق ثبت شرکت بایستی به چند نکته اساسی توجه گردد

  1. آیا در کشور لهستان برای اخذ اقامت روش ثبت شرکت به عنوان یک روش Read more
بیشتر بخوانید