اخذ اقامت لوکزامبورگ

اخذ اقامت در کشور لوکزامبورگ

اخذ اقامت در کشور  لوکزامبورگ

افرادی که مایل هستند تا ۹۰روز در کشور های عضو پیمان شنگن زندگی کنند می توانند از طریق ویزای شنگن که ازهرکشوری از اتحادیه اروپا از جمله کشور  لوکزامبورگ اخذ میکنند این امر را Read more

بیشتر بخوانید

مهاجرت به لوکزامبورگ از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به لوکزامبورگ از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به لوکزامبورگ   از طریق سرمایه گذاری

یکی از بهترین و و مهمترین روش هایی که میتواند منجر به گرفتن اقامت دائم اروپا شود روش اخذ ویزا از طریق سرمایه گذاری می باشد.سرمایه گذاری دراروپا به چند روش امکان Read more

بیشتر بخوانید

روشهای مهاجرت به لوکزامبورگ

روش های مهاجرت به لوکزامبورگ

روشهای مهاجرت به لوکزامبورگ:

لازم است ابتدا فرصت ها و نقاط قوت اخذ اقامت اروپا یا کشور لوکزامبورگ و مزیتهای آن را یرای شما توضیح دهیم؛ضمنا توجه کنید که کلیه روشهای اشاره شده در خصوص اقامت اروپا یا کشور Read more

بیشتر بخوانید