پناهندگی در رومانی

پناهندگی در رومانی

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  رومانی به  کشور  رومانی سفر کنند  و در کشور  رومانی درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور Read more

بیشتر بخوانید