پناهندگی در سوئد

پناهندگی در سوئد

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  سوئد به  کشور  سوئد سفر کنند  و در کشور  سوئد درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور Read more

بیشتر بخوانید