پناهندگی در فرانسه

پناهندگی در فرانسه

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  فرانسه به  کشور  فرانسه سفر کنند  و در کشور  فرانسه درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور Read more

بیشتر بخوانید