پناهندگی در لهستان

پناهندگی در لهستان

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  لهستان به  کشور  لهستان سفر کنند  و در کشور  لهستان درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور Read more

بیشتر بخوانید