نکات کلیدی در اخذ اقامت دائم اروپا و اقامت کشور یونان

نکات کلیدی در اخذ اقامت دائم اروپا و اقامت کشور یونان

راز موفقیت در اخذ اقامت اروپا یا کشوریونان ویا اخذ تابعیت و پاسپورتیونان  و کشورهای عضو شنگن و بطور کلی سرشت وخمیر مایه این نوع کاربرای هر Read more

بیشتر بخوانید

پناهندگی در یونان

پناهندگی در یونان

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  یونان به  کشور  یونان سفر کنند  و در کشور  یونان درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور Read more

بیشتر بخوانید