نکات کلیدی در اخذ اقامت دائم اروپا و اقامت کشور اسپانیا

نکات کلیدی در اخذ اقامت دائم اسپانیا

نکات کلیدی در اخذ اقامت دائم اروپا و اقامت کشور اسپانیا

راز موفقیت در اخذ اقامت اروپا یا کشوراسپانیاویا اخذ تابعیت و پاسپورتاسپانیا و کشورهای عضو شنگن و بطور کلی سرشت وخمیر مایه این نوع کاربرای هر کشور دیگری(قصد Read more

بیشتر بخوانید

اخذ اقامت اسپانیا

اخذ اقامت در کشور اسپانیا

اخذ اقامت در کشور  اسپانیا

افرادی که مایل هستند تا ۹۰روز در کشور های عضو پیمان شنگن زندگی کنند می توانند از طریق ویزای شنگن که ازهرکشوری از اتحادیه اروپا از جمله کشور  اسپانیا اخذ میکنند این امر را Read more

بیشتر بخوانید